Voksne

Klippekort til kunsten 2023-24

Kalenderen for den ny sæson 2023-24 er klar mandag. 14. august 2023

Tilmelding her (fra 15. august 2023)

 

Klippekortkalenderen for sæson 2023-24 redigeret 20.marts 2024

 

Læs mere generelt om Klippekortordningen her

SÆSON 2023-24:

At købe klippekort til Billedskolen har gennem de seneste år været en mulighed som stadig flere benytter sig af. Et dejlig stort og lyst værksted, maleværktøj og maling, staffelier, kul og meget mere er – sammen med 6 kunstnere –  vores grundelementer til at støtte alle i deres kreative udfoldelser.

Tanken bag klippekortet er, at give voksne, som har lyst til, men ikke nødvendigvis erfaringer med, billedkunst, mulighed for at møde forskellige kunstneriske udtryk. Selvom den enkelte har erfaringer med en kunstnerisk retning giver billedskolens ordning mulighed for at møde andre kunstneriske genrer – og de kunstnere du kan møde i sæson 2023-24 er:

Maria Hornshøj –  Mixed Media blandet media herunder installation.

Katrine S. Moseholm – Skulptur

Uffe Boesen Akvarel.

Susan Lüth Hedegaard –  Akrylmaleri.

Finn WestergaardPortrætter i olie, kul og blyant.

Inéz Mortensen – Grafik.

Måske kan mødet med en anden disciplin give ny inspiration og lyst til nye eksperimenter.

Klippekort og sæsonkort kan købes via hjemmesiden fra 15. AUGUST 2023.

10-turs-klippekort koster kr. 1450,-
mens sæsonkort til alle workshops koster kr. 2150,-

OBS! OBS! Ved evt. længerevarende nedlukning af
Herlev Billedskole midt i sæsonen, vil der ske
tilbagebetaling af det fulde beløb minus antallet
af allerede afholdte workshops med en pris på 57
kr. pr. workshop (à 3 timer) solidarisk, uagtet om
man har deltaget specifikt i denne workshop eller
ej. Dette for at kunne betale underviser(erne).
Dog tælles ikke besøgte workshops ikke med i
retten til senere antal 10 turs klip.