Voksne

Klippekort til kunsten  2022-23.

Kalenderen for den ny sæson er klar 1. august. 2022, indtil da kan du kigge i sidste års kalender og blive inspireret.

Her
Klippekortkalenderen 2021/2022

Tilmelding her (fra 15. august 2022)

TEKSTEN HER NEDENFOR ER FRA SÆSON 2021-22.  NÅR MØDE MED DE UNDERVISENDE KUNSTNERE ER AFHOLDT MIDT/SLUT JUNI, KOMMER NY TEKST FOR SÆSON 2022-23. 

At købe klippekort til Billedskolen har gennem de seneste år været en mulighed som stadig flere benytter sig af. Et dejlig stort og lyst værksted, maleværktøj og maling, staffelier, kul og meget mere er – sammen med 6 kunstnere – er vores grundelementer til at støtte alle i deres kreative udfoldelser.

Tanken bag klippekortet er, at give voksne, som har lyst til, men ikke nødvendigvis erfaringer med, billedkunst, mulighed for at møde forskellige kunstneriske udtryk. Selvom den enkelte har erfaringer med en kunstnerisk retning giver billedskolens ordning mulighed for at møde andre kunstneriske genrer – og de kunstnere du kan møde i sæson 2021-22 er:

Maria Hornshøj – blandet media herunder installation.

Peter Hesk Møller – skulptur og raku.

Uffe Boesen – akvarel.

Susan Lüth Hedegaard –  akrylmaleri.

Finn Westergaard – portrætter i olie, kul og blyant.

Niels Christensen – grafik.

Måske kan mødet med en anden disciplin give ny inspiration og lyst til nye eksperimenter.

Klippekort og sæsonkort kan købes via hjemmesiden fra 12. AUGUST 2021.

10-turs-klippekort koster kr. 1250,-
mens sæsonkort til alle workshops koster kr. 1900,-

OBS! OBS! Ved evt. længerevarende nedlukning af
Herlev Billedskole midt i sæsonen, vil der ske
tilbagebetaling af det fulde beløb minus antallet
af allerede afholdte workshops med en pris på 53
kr. pr. workshop (à 3 timer) solidarisk, uagtet om
man har deltaget specifikt i denne workshop eller
ej. Dette for at kunne betale underviser(erne).
Dog tælles ikke besøgte workshops ikke med i
retten til senere antal 10 turs klip.