Tilmelding til sæson 2023-24

Tilmelding for børn åbner 15. maj 2023
Tilmelding for voksne, der ønsker at gå på “Klippekortet” åbner 15. august 2023

For børn: Bindende tilmelding sker ved at gå ind på www.herlevbilledskole.dk og følge anvisningerne her. Tilmeld dig inden 15. juni.

Inden sommerferien vil du modtage oplysninger om hvilket hold, du er blevet optaget på.
Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget.

Ønsker du, der har gået på Herlev Billedskole i sæson 2022-23 efter billedskoleårets afslutning fortsat at gå på Herlev Billedskole, skal du tilmelde dig på ny, og er garanteret en plads, hvis du tilmelder dig inden fristens udløb, som i år er 1. juni 2023.

Betaling for sæson 2023-24

Eftermiddagshold for børn/unge:
Betaling for hele året 2023-24 udgør kr. 1230,- . Opkrævning sker 2 gange á  615 kr. i løbet af sæsonen.

Du vil, sammen med optagebrevet modtage information om hvorledes betalingen kan foregå via pengeinstitut eller netbank. Betaling inden 1. september 2023 for 1.rate. Betaling for anden del af sæsonen skal foretages inden d. 1. januar 2024.
Betalingen dækker undervisningen og de almindelige materialer.

Udmeldelse
Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til skolens kontor. Tilbagebetaling af evt. resterende undervisningsgebyr udregnes med løbende måned fra udmeldelsesdatoen plus en måned.

Klippekort for voksne sæson 2023-24:
10-turs-kort: 1450,-
Sæsonkort:  2150,-

Bedes betalt pr 1.september. Du vil modtage information om opkrævning efter tilmelding.

Vær opmærksom på at klippekortet er personligt, og at det kun
gælder til sæson 2023-24.

OBS! For Klippekortordningen  gælder det: 
Da ordningen har en hel særlig konstruktion, der under normale forhold sikrer en usædvanlig lav pris pr. workshop tages der følgende forbehold:

Ved evt. længerevarende nedlukning af Herlev Billedskole midt i sæsonen, vil der ske tilbagebetaling af det fulde beløb minus antallet af allerede afholdte workshops med en pris på 64 kr. pr. workshop (à 3 timer) solidarisk, uagtet
om man har deltaget specifikt i denne workshop eller ej. Dette for at kunne betale underviser(erne).
Dog tælles ikke besøgte workshops ikke med i retten til senere antal 10 turs klip.

 

Læs GDPR forordning her:

Læs betalingsregulativ her: