Tilmelding/betingelser

Tilmelding til sæson 2021-22

Tilmelding for børn åbner 21. maj 2021
Tilmelding for voksne, der ønsker at gå på “Klippekortet” åbner 12. august 2021

For børn: Bindende tilmelding sker ved at gå ind på www.herlevbilledskole.dk og følge anvisningerne her. Tilmeld dig inden 15. juni.

Inden sommerferien vil du modtage oplysninger om hvilket hold, du er blevet optaget på.
Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget.

Ønsker du, der har gået på Herlev Billedskole i sæson 2020-21 efter skoleårets afslutning fortsat at gå på Herlev Billedskole, skal du tilmelde dig på ny, og er garanteret en plads, hvis du tilmelder dig inden fristens udløb, som i år er 1. juni 2021.

Betaling for sæson 2021-22 

Eftermiddagshold for børn/unge:
Betaling for hele året udgør kr. 1150,- . Opkrævning sker 2 gange á  575 kr. i løbet af sæsonen.

Du vil, sammen med optagebrevet modtage information om hvorledes betalingen kan foregå via pengeinstitut eller netbank. Betaling inden 1. september 2021 for 1.rate. Betaling for anden del af sæsonen skal foretages inden d. 1. januar 2022.
Betalingen dækker undervisningen og de almindelige materialer.

Udmeldelse
Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til skolens kontor. Tilbagebetaling af evt. resterende undervisningsgebyr udregnes med løbende måned fra udmeldelsesdatoen plus en måned.

Klippekort for voksne:
10-turs-kort: 1250,-
Sæsonkort: 1900,-

Vær opmærksom på at klippekortet er personligt, og at det kun
gælder til sæson 2021-22.

OBS! For Klippekortordningen  gælder det: 
Da ordningen har en hel særlig kontruktion, der under normale forhold sikrer en usædvanlig lav pris pr. workshop tages der følgende forbehold:

Ved evt. længerevarende nedlukning af Herlev Billedskole midt i sæsonen, vil der ske tilbagebetaling af det fulde beløb minus antallet af allerede afholdte workshops med en pris på 53 kr. pr. workshop (à 3 timer) solidarisk, uagtet
om man har deltaget specifikt i denne workshop eller ej. Dette for at kunne betale underviser(erne).
Dog tælles ikke besøgte workshops ikke med i retten til senere antal 10 turs klip.

 

Læs GDPR forordning her:

Læs betalingsregulativ her: