Tilmelding/betingelser

Tilmelding til sæson 2020-21

Tilmelding for børn åbner 20. maj 2020
Tilmelding for voksne, der ønsker at gå på “Klippekortet” åbner 12. august 2020

Bindende tilmelding sker ved at gå ind på www.herlevbilledskole.dk og følge anvisningerne her. Tilmeld dig inden 1. juni.

Inden sommerferien vil du modtage oplysninger om hvilket hold, du er blevet optaget på.
Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget.

Ønsker du, der har gået på Herlev Billedskole i sæson 2019-20 efter skoleårets afslutning fortsat at gå på Herlev Billedskole, skal du tilmelde dig på ny, og er garanteret en plads, hvis du tilmelder dig inden fristens udløb, som i år er 1. juni 2020.

Betaling for sæson 2020-21
Eftermiddagshold:
Betaling for hele året udgør kr. 1150,- . Opkrævning sker 2 gange á  575 kr. i løbet af sæsonen.

Musik og Billeddrama 575 kr, – for hele sæsonen, som opkrævers ved start.

OBS! Det er gratis at gå til Musik og Billeddrama, hvis du ved sæsonstart er tilmeldt et af billedskolens andre hold!
Du vil, sammen med optagebrevet modtage information om hvorledes betalingen kan foregå via pengeinstitut eller netbank. Betaling inden 1. september 2020.
Betaling for anden del af sæsonen skal foretages inden d. 1. januar 2021.
Betalingen dækker undervisningen og de almindelige materialer.

Klippekort for voksne:
10-turs-kort: 1250,-
Sæsonkort: 1900,-

Læs GDPR forordning her:

Læs betalingsregulativ her:

Køb af værktøj og supplerende materialer
Nogle elever ønsker at anskaffe egen værktøjssamling, ligesom det for nogle elever kan være et ønske at anvende specielle materialer (blændrammer, lærred, finere pensler, kobberplade, silke m.m.). For dette må der påregnes ekstra udgifter. Der vil for Herlev Billedskoles elever være mulighed for at indkøbe egne materialer og værktøjer til indkøbspriser.

Udmeldelse
Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til skolens kontor. Tilbagebetaling af evt. resterende undervisningsgebyr udregnes med løbende måned fra udmeldelsesdatoen plus en måned.