Tilmelding/betingelser

Tilmelding til sæson 2018-19

Tilmelding for børn åbner 10. maj
Tilmelding for voksne, der ønsker at gå på “Klippekortet” åbner 6. august

Bindende tilmelding sker ved at gå ind på www.herlevbilledskole.dk og følge anvisningerne her. Inden sommerferien vil du modtage oplysninger om hvilket hold, du er blevet optaget på.
Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget. Ønsker du, der har gået på Herlev Billedskole i sæson 2017-18 efter skoleårets afslutning fortsat at gå på Herlev Billedskole, skal du tilmelde dig på ny, og er garanteret en plads, hvis du tilmelder dig inden fristens udløb, som i år er 27. Maj.

Betaling for sæson 2018/19
Eftermiddagshold:
Betaling for hele året udgør kr. 1100,- . Opkrævning sker 2 gange á kr. 550,- i løbet af sæsonen. Billedrama 550 kr, – for hele sæsonen, som opkrævers ved start.
Du vil, sammen med optagebrevet modtage information om hvorledes betalingen kan foregå via pengeinstitut eller netbank. Betaling inden 1. september 2018.
Betaling for anden del af sæsonen skal foretages inden d. 1. januar 2019.
Betalingen dækker undervisningen og de almindelige materialer.

Klippekort for voksne:
10-turs-kort: 1250,-
Sæsonkort: 1900,-

Køb af værktøj og supplerende materialer
Nogle elever ønsker at anskaffe egen værktøjssamling, ligesom det for nogle elever kan være et ønske at anvende specielle materialer (blændrammer, lærred, finere pensler, kobberplade, silke m.m.). For dette må der påregnes ekstra udgifter. Der vil for Herlev Billedskoles elever være mulighed for at indkøbe egne materialer og værktøjer til indkøbspriser.

Udmeldelse
Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt – evt. via email – til skolens kontor med mindst en måneds varsel.