Anders Ulstrup

Hvad er det, der fascinerer os så meget ved et bestemt landskab/ansigt, at vi får lyst til at male/portrættere det ? hvordan kan vi lægge til/trække fra, forstørre, beskære, stramme farvemæssigt op, så motivet bliver stærkere, og vores billede af det bliver mere interessant at arbejde med og kigge på ? Det vil vi forsøge at indkredse.

I får mest ud af selv at komme med billedoplægget som kan være feriefotos, kalenderbilleder, andres malerier eller andet.

Hver undervisningsgang vil jeg komme med et kort oplæg/indput om materialer, teknikker eller beskrivelser af billedelementer.  Det vil bestå af billedeksempler på det, jeg beskriver ovenfor.

www.andersulstrup.dk

Anders underviser voksne  på Klippekortet.